4 TĐ1 ưg 5


Ngày đến:

Ngày về:

Người lớn:

Trẻ em:

Mã khuyến mãi:
  Hủy đặt phòng | Danh sách phòng

Liên hệ

Terracotta Resort

Số điện thoại: Phan Thiet: (84) 252 3847610

Fax:

Email:

Website: terracottaresort.com


SALES & MARKETING HCM OFFICE:

Address: 41/1 đường Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Tel: 083 62580386 - Fax: (+84) 62914512